Сградата е построена с общински средства.

Сградата е построена с общински средства.


2019-08-08 11:43:09