Първо иновативно училище и в Бяла Слатина

Първо иновативно училище и в Бяла Слатина

От тази седмица и в Бяла Слатина вече има иновативно училище.

Такова стана Основно училище "Св. Кл. Охридски".

То е първото и единствено в община Бяла Слатина.

Признанието е за учителския колектив и директора Таня Иванова, заради стремежа да го превърнат в желано, привлекателно и любимо място за учениците. Решението за това бе взето в понеделник от Министерски съвет.

 Иновацията на ОУ "Св. Кл. Охридски" е свързана с формиране на интерес и мотивация за участие в инициативи, насочени към повишаване на екологичната култура на учениците и дейности за подобряване на състоянието на училищната среда. Предоставяне на възможност за личностна изява на учениците, обмяна на опит и идеи за опазване на околната среда.

Име на проекта е  "Природата – това сме ние". Реализирането на иновацията е продиктувано от тенденцията да се обръща все по-голямо внимание на екологичната култура като част от изграждането на активна гражданска позиция. Училището в най-голяма степен може да изгради отговорност към околната среда. Реализирайки иновацията, ще създадем училищен модел за формиране на екологична култура, който модел може да се мултиплицира в други училища. Проектната идея цели да обхване максимален брой ученици от училището; да привлече повече родители като съмишленици и партньори; да работи за повишаване на екологичната им култура, за изграждане на активна гражданска позиция и отговорно отношение към природата; да превърне училището в привлекателно място за учениците, съобщи директорът Таня Иванова.
2019-08-09 07:17:26