Нова придобивка за училището в Бутан

Нова придобивка за училището в Бутан

С нова придобивка ще стартира учебната година в СУ „Св. св. Кирил и Методий”- Бутан. Училището получи училищен автобус, предоставен от Министерството на образоването и науката. С негова помощ до училището ще се превозват ученици от Крива бара, Гложене и Хърлец. Автобусът е оборудван съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици и разполага с 35+1 места. Между МОН и училището е сключен десетгодишен Договор за безвъзмездно ползване на автобуса.
До миналата учебна  година Община Козлодуй разполагаше с един 30 местен училищен автобус, предоставен от МОН през 2006 г. за превозване на учениците. С новата придобивка ще се облекчи организацията на дейността на общината по осигуряване на транспорта на пътуващите ученици до средищното училище и детската градина в Бутан.

 

 

 
2019-07-31 13:24:03