Наливат близо милион евро в укрепване на свлачище

Наливат близо милион евро в укрепване на свлачище

Започна укрепването на свлачището в мездренското село Игнатица. Строителните дейности се извършват в изпълнение на Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Проектът се изпълнява съвместно от община Мездра и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния), в качеството на партньор по проекта. Една от основните цели на проекта е да се възстанови задържаща стена за защита от свлачище в община Мездра (село Игнатица), която също засяга главния път към селищната част на общинската пътна мрежа. Свлачището в Игнатица е регистрирано в края на 2006 г. като периодично се активира. Съществуващата подпорна стена е напълно повредена и пътят е в много лошо състояние. Проектът включва изграждане на задържащи стени и свързаните с тях дейности с цел осигуряване на безопасен достъп на всички граждани до засегнатия район.

Предвидените средства за румънския партньор ще бъдат оползотворени за  закупуване на високопроходими автомобили и модернизиране на техниката в жандармерията на окръг Мехединци.

Стойността на проекта е 918 399.38 евро общ бюджет, от който 85% са от Европейски фонд за регионално развитие, 13% национално съфинансиране и 2% собствено участие. Средствата за Община Мездра са в размер на 453 175.58 Евро. Строително-ремонтните работи за укрепване на свлачището възлизат на 638 015.03 лв.

Проектът включва и други съвместни дейности за преодоляване на кризи при природни бедствия. С цел по-добро сътрудничество на различните структури, отговорни за борбата с бедствията, ще бъдат създадени и въведени конкретни планове за действие в кризисни ситуации.

 
2019-07-22 10:11:57