Обновяват изцяло три улици

Обновяват изцяло три улици

Цялостно обновяване ще претърпят 3 улици в Мездра. Старт на дейностите ще бъде даден на 22 юли от 11 часа. Ремонтът е възможен благодарение на спечелен проект по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Той е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Първата копка ще бъде направена на ул. „Димитър Благоев“ /до паметника на Васил Левски/ в Мездра.
2019-07-19 09:39:49