Липса на препарат забавя пръскането срещу комари

Липса на препарат забавя пръскането срещу комари

 

С няколко дни се отлага планираното за днес авиационното третиране срещу комари в Козлодуй. Причината е забавяне на доставката на нужния препарат. Третирането ще се осъществи на 8 юли (понеделник) в град Козлодуй и населените места Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Обработката ще обхване по-голяма част от растителността, с цел повишаване попадането на препарата върху възрастните форми на комарите и така да се прекрати жизненият им цикъл.
С цел опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне авиационното третиране ще се осъществя от изгрев слънце до 10:00 часа.

 

 
2019-07-05 09:27:51