БЮРО ПО ТРУДА - ОРЯХОВО

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел.: 09171/ 24-65


 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.11.2020 г.
 
Работни места за висше образование
1 старши учител, ресурсен
1 психолог
1 учител на деца с езиково-говорни нарушения
 
Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование
3 оператор, производствена линия
1 работник, зареждане на рафтове
1 специалист, управление на човешките ресурси
2 шлосер
 
По проект “Заетост за теб”
1 работник,зареждане на рафтове
1 помощник, магазин

 

 

 
2020-11-26 09:50:38