Пак пръскат срещу комари в Козлодуй

Пак пръскат срещу комари в Козлодуй

Община Козлодуй уведомява, че на 02 юли (вторник) 2019 г., ще се извърши наземно третиране срещу комари в град Козлодуй, а на 03 юли (сряда) в населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара). Обработката ще обхване по-голяма част от растителността, с цел повишаване попадането на препарата върху възрастните форми на комарите и така да се прекрати жизненият им цикъл.

Препаратът, с които ще се извършат наземните третирания е със студен аерозол с активна субстанция „циперметрин”.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят в 21 часа.
2019-07-01 15:14:45