Ученици влязоха в ролята на млади изследователи

Ученици влязоха в ролята на млади изследователи

Приключиха заниманията на групите по интереси към ПГ „Алеко Константинов“ – Мездра за учебната 2018/2019 година. Заключителната изява беше на танцов състав “Мераклии” с ръководител Ненчо Мариус Петков. През учебната 2018/2019 година в ПГ „Алеко Константинов” бяха сформирани шест клуба по интереси - „Танцувай с мен” с ръководител Христинка Стоянова; „Млад изследовател” с ръководител Силвия Нецова; „Технологий в ресторантьорството”; театрално „студио Мелпомена” с ръководител Сашка Иванова; танцова група Мераклии с ръководител Ненчо Мариус Петков и „Да повишим дигиталната си култура” с ръководител инж. Силвия Атанасова.

С проведените през учебната година часове с групата „Танцувай с мен” успешно бе проведен интереса на учениците към извънкласните дейности. Момичетата разбраха колко важна е работата в екип, научиха се да бъдат отговорни и да спазват график за изпълнение на поставените задачи.

Чрез дейностите на клуба „Млад изследовател” с ръководител Силвия Нецова Нецова бе стартирана активността на учениците за творческо търсене в областта на природните науки. За учениците от клуба особен интерес пробудиха заниманията, свързани с опознаването на връзката човек – земя – космос.

Театрално студио „Мелпомена” с ръководител Сашка Иванова постигна поставените цели с помощта на многоплановите и многопосочни средства на актьорското майсторство, учениците да развият способности и да формипат  умения правилно да говорят, логично да мислят и да действат в предварително зададени обстоятелства.

В танцова група „Мераклии“ с р-л Ненчо Мариус Петков учениците се научиха да танцуват най-популярните хора от всички фолклорни области в  България те усетиха духа на народните танци.

В клуба на инж. Силвия Атанасова „Да повишим дигиталните компетентности“ учениците развиваха своята дигитална компетентност на базово ниво. Те получиха знания, умения и компетенции за работа с ресурсите в компютърната система като програми, файлове и папки, в сферата на операционната система Windows10 (Уиндоус десет), търсене на информация, оптимизиране и организиране на работата в Интернет.




2019-06-28 11:21:39