Козлодуй с мерки срещу летните пожари

Козлодуй с мерки срещу летните пожари

Заседание на Общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, във връзка с предстоящия пожароопасен сезон се проведе в Козлодуй. На срещата присъстваха зам.-кметовете на община Козлодуй Николай Николов и Весела Вълкова, експерти от общинска администрация, представители на РУ „Полиция”, РСПБЗН, МБАЛ „Св. Иван Рилски", ЧЕЗ и Общинска служба „Земеделие”. Обсъдена бе готовността на органите за управление и възможностите на Община Козлодуй за предприемане на мерки за намаляване на последствията за населението при пожароопасен сезон 2019 г. Бе взето решение да се предприемат действия за по-добра информираност на ползвателите на земеделски земи за техните задължения и отговорности, като за целта да се организират срещи и да се изпратят осведомителни писма.
2019-06-26 11:13:21