Пръскат срещу комари в Козлодуй

Пръскат срещу комари в Козлодуй

Община Козлодуй уведомява, че след подобряване и стабилизиране на температурните условия, в периода 10-14 юни 2019 г. ще се направи третиране срещу комарите. Пръскането ще бъде двукратно – авиационно и наземно в град Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара), с цел повишаване попадането на препарата върху възрастните форми на комарите и така да се прекрати жизненият им цикъл.
Във връзка с повишаване нивото на р. Дунав и участъците, които са в близост до нея, се получава допълнителен ареал за по-голямата популация на комарите. Ежедневните превалявания и понижаване на температурите допълнително благоприятстват за преминаването им през различните ларвени стадии. С цел опазване на пчелите третиранията ще се осъществят от изгрев слънце до 9 часа – авиационното, и след залез слънце – наземното.
2019-06-07 11:01:26