Активна читалищна дейност кипи в Крушовица

 Активна читалищна дейност кипи в Крушовица

Активна дейност развива читалище „Просвета“ в с. Крушовица. Женската група, в която участват 10 певици се е представила отлично на фестивала „Данфорови ритми“ в Галиче и „Дядо Йоцо гледа“ в Очин дол, а през юни за втори път ще участва на националния събор на Леденика. През тази година читалището е получило дарение от 226 книги и фондът й вече наброява 11 746. То разполага с компютърна зала с 5 работни места, което го прави привлекателно за младите. В него се пресъздават местните традиции и обичаи и се честват всички празници, съвместно с детската градина, училището и кметството.

 
2019-06-06 11:48:09