„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Процедура BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

Цялата обява --->>> ТУК
2019-05-23 09:45:09