Модернизират централния площад в Кнежа

Модернизират централния площад в Кнежа

Вече е факт договор за финансиране на пореден мащабен проект, който предвижда цялостно обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа. Средствата са осигурени от Програмата за развитие на селските райони, като основната цел на инвестицията е да се подобри привлекателността на централната градска част, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща, съвременна визия, съобразена със спецификата на града. Предвижда се подмяна на съществуващата настилка на площада, както и монтаж на новото градско обзавеждане - бетонови велостойки; бетонови пейки; бетонови кашпи; бетонови кошчета за боклук; парапети; ограничители за паркиране; осветителни тела. Ще бъдат обособени и „островно“ разположени кътове за сядане, цветни лехи, както и вградено осветление. Предвиждат се нови зелени площи в западната част на площада, чрез засаждане на цветни дървесни видове. В проекта е включено и изграждане на нов фонтан, около който се организират „островните“ кътове за отдих. В него ще се изгради елемент от няколко части с гравитачно-падаща вода. По дъното на фонтана ще се монтират дюзи, които ще хвърлят водни струи на различна височина, като те ще се осветяват нощем за по-силен ефект.
Чрез тази инвестиция ще се създаде изцяло нова градска среда, ще се подобри и увеличи зелената система и ще се осигури достъпна среда, включително и за хората с увреждания.
„С реализацията на проекта ще направим още една стъпка напред в превръщането на Кнежа в красив европейски град с устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда!“, категоричен е кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски.

 
2019-05-21 11:23:40