Ловно-рибарско дружество отчете дейността си

Ловно-рибарско дружество отчете дейността си

Общо отчетно събрание на Сдружение "Ловно-рибарско дружество Мездра - Роман" се проведе в железничарския град.

Отчет на дейността направи председателят на Управителния съвет на "Ловно-рибарско дружество Мездра - Роман" д-р Григор Томов.

Официален гост на форума бе  представителят  на Българския ловно-рибарски съюз Даниел  Тошков. Делегатите на конференцията приеха отчет за дейността на сдружението, като от него става ясно, че в момента членовете са над 1 100 ловци, обединени в 28 дружини, които стопанисват 73 318 хектара ловни площи. Към 28 февруари 974 души са подновили членството си. Издадени са 780 разрешителни за лов на диви свине и рибарски билети. Към момента се обучават 26 курсисти, желаещи да станат част от голямото ловно-рибарско семейство. През миналата година са разселени 600 бр. фазани и за отстреляни 360 диви свине, както и 9 сърни. Сериозен ръст бележи птичият лов: отстреляни са 10 595 пъдпъдъци, 1 495 гургулици, 750 гривяци, над 400 бекаси, над 300 фазани, над 300  диви патици и т. н.Успехи бяха отчетени и в борбата с хищния дивеч: отстреляни са 407 чакали, 95 лисици и над 40 скитащи кучета.

На събранието бяха приети отчет на Контролната комисия за миналата година, финансов план за тази година и план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2018 г. Одобрени бяха промени в Устава на Сдружението и беше определен размерът на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2019 г. За делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ, което ще се проведе на 14 юни в София, бяха избрани д-р Григор Томов, Стефан Красимиров и Светлин Попов.

 

 
2019-05-16 16:03:20