Богата библиотечна седмица организира читалището в Криводол

Богата библиотечна седмица организира читалището в Криводол

Читалище "Н.Й.Вапцаров 1924" за поредна година се включи активно в националната библиотечна седмица.

Вчера се проведе еднодневен семинар и дискусия на тема „Библиотека-Детска градина-Училище. Взаимодействие на институциите за насърчаване на четенето от най- ранна детска възраст”. 

В нея се включиха библиотекарите от всички читалища от общината, читалищни настоятелства, начални учители, директорите на ДГ "Славейче" Лилия Кирилова и на ДГ "Калина Малина" Наталия Колева, Красимира Ангелова - гл. експерт по образование, Маргарита Петрова -секретар на МКБППМН и обществените възпитатели към комисията, граждани и общественици.

Присъстващите имаха възможност да се запознаят с различните инициативи, свързани с насърчаване на четенето. Презентации по темата представиха Маргарита Петрова- секретар, Христина Кръстева-гл. библиотекар, Калинка Митова-начален учител и Наталия Колева-директор на ДГ "Калина Малина" с. Ракево.

Децата от СУ "Св.св. Кирил и Методий" представиха драматизации- Театър на сенките и "Недоволните числа" и Камишибай театър - "Зеленчукова фамилия".

Няколко изложби целяха да покажат другите таланти на библиотекарите-за детска рисунка "Моята библиотека", "Изработено с любов”- приложно и изобразително изкуство -лично творчество на библиотекари и „Библиотекар-кулинар”-вкусни изкушения , приготвени от библиотекарите.

В изложбата за изобразително и приложно изкуство се включиха с картини Калина Тодорова от РБ" Хр. Ботев"-Враца, Мария Божковска от НЧ "Фар" с. Паволче с гоблени и Татяна Мариновска и колегите от читалището в с. Търнава с ръчно изработени предмети, картини и картички с различни техники и от различни материали. Кулинарната изложба беше дегустирана и високо оценена от всички присъстващи!


сн.1
сн.3
сн.4


2019-05-14 09:21:58