Кнежа спечели пореден социален проект

Кнежа спечели пореден социален проект

Община Кнежа спечели пореден социален проект, похвали се кметът Илийчо Лачовски.  С Решение № РД05-95 от 10.05.2019 г. на Зорница Русинова – Заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е одобрен за финансиране проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Кнежа“. Проектът е на стойност 101 082 лв., които ще се използват за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се възрастни хора и лица с тежки увреждания. Конкретните дейности са насочени към стимулиране на активността на потребителя, грижа за здравето, ограничаване на рисковете в дома и на риска от зависимост от институционален тип грижа, консултации и проследяване на медицински показатели от здравен служител и предоставяне на здравен статус. Ще се осигури 12 месечна заетост на 11 домашни помощници и 2 медицински специалисти, които ще предоставят здравно-социалните услуги. Предстои да бъде подписан договорът за отпускане на безвъзмездната финансова помощ между Община Кнежа и Министерството и стартиране на дейностите в рамките на 2 до 3 месеца.
„За предстоящия подбор на потребители и персонал ще Ви информираме своевременно“, уточнява кметът на Кнежа.
2019-05-14 09:08:11