Обновяват площада и улиците в Криводол

Обновяват площада и улиците в Криводол

Два административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. подписаха кметът на Криводол Петър Данчев и Държавен фонд „Земеделие”. Първият е за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в Криводол. Договорът за финансиране на проекта е на обща стойност 1 355 223,58 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 36 месеца. Проектът предвижда ремонт и рехабилитация на следните улици в гр. Криводол - ул. „Георги Бенковски“, ул. „Христо Михайлов”, ул. „Тепето“, ул. „Васил Левски“ и тротоарите по тези улици.

Вторият проект е за реконструкция и благоустрояване на централния градски площад в Криводол. Договорът за финансиране на проекта е на обща стойност 885 067,33 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца. Целта на проекта е обновяване на централен градски площад - гр. Криводол и осигуряване на устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и нова социална среда, чрез нови зелени и пространствени решения, както и физическо обновяване на централната градска част.
2019-05-09 16:28:48