План за финансово оздравяване обсъждат в Оряхово

План за финансово оздравяване обсъждат в Оряхово

На публично обсъждане покани гражданите и представители на институции общинската администрация в Оряхово. Темата на беседата ще е изготвен от кметския екип Проект на План за финансово оздравяване на общината.

„Каним всички граждани, ръководители на бюджетни звена и фирми, представители на неправителствени организации, кметове на кметства, общински съветници и медии да вземат участие в обсъждането на проекта на План за финансово оздравяване на Община Оряхово“, приканиха от местната управа.

Проектът на Плана е публикуван на сайта на институцията и е на разположение на местната общност  в Дирекция ФСДД на Община Оряхово, ст. 307, ет. 3  всеки работен ден от 8 ч. до 17 ч.

„Заинтересованите лица могат да депозират свои писмени предложения и становища в деловодството на Община Оряхово, всеки работен ден от 8 ч. до 17 ч. в срок до 17 май“, уточниха още от екипа на кмета Росен Добрев.

Обсъждането ще се проведе на 17 май от 10 ч. в картинна галерия „Професор Марин Върбанов”. 
2019-05-07 15:05:51