Ученици се впускат в ден на самоуправлението

Ученици се впускат в ден на самоуправлението

Ден на самоуправлението ще се проведе в ПГЗ „Стефан Цанов” в Кнежа. Проявата ще се състои на 9 май в учебното заведение. Учениците ще имат възможността да се превъплатят в ролята на учители, директор и зам. директори. Основната идея е да се даде възможност учениците сами да организират учебния процес в училище и да бъдат част от управлението, което дава шанс за опознаване на учебно – възпитателните и административни дейности.

Желаещите ученици да влязат в ролята на учители или администрация трябва да заявят желанието си при г-жа Петя Добринска до 8 май.

 

 

 
2019-05-02 14:43:13