Добри практики за обучение в мултикултурна среда представиха в Бяла Слатина

Добри практики за обучение в мултикултурна среда представиха в Бяла Слатина

На 23 април в читалище „Развитие-1892" в Бяла Слатина се проведе Регионален форум за обмен на добри практики на тема:“Постигане на ефективен образователен процес в условията на обучение в мултикултурна среда“. Форумът бе организиран от Община Бяла Слатина и Регионално управление на образованието-Враца. Той бе открит от замстник-кмета на общината Петър Петров. Сред официалните гости бяха още Ивка Гиздина-ст. експерт по приобщаващо образование, Таня Борисова- ст. експерт по предучилищно образование, Оля Маринова- ст. експерт по обучението в начален етап при РУО-Враца, Цветелина Късльовска- председател на Комисия по образование и култура при Общински съвет-Бяла Слатина, Боряна Петкова-директор на дирекция ХДИ при община Бяла Слатина.

В рамките на два презентационни панела ОУ „Георги С. Раковски“ с.Търнак, НУ „Христо Смирненски“ гр.Б.Слатина, ОУ „Св.Климент Охридски“ гр.Бяла Слатина, СУ „Васил Левски“ гр.Бяла Слатина, НУ „Цани Гинчев“, гр.Бяла Слатина, ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава, СУ „Христо Ботев“ с.Галиче, ПГО „Елисавета Багряна“ гр.Бяла Слатина показаха своя опит и методи на работа в образователния процес в условията на обучение в мултикултурна среда.

Във форума добри практики и модели презентираха и ДГ „Червена шапчица“ с.Габаре и ДГ „Детелина“, допълнителна база в с.Търнак, а в залата присъстваха представители на всички общински детски градини, които почерпиха от техния опит. Гости на събитието бяха и представители на образователни институции от област Враца.

Всяко училище и детска градина представи своето виждане за образователния процес в мултикултурна среда, която навсякъде е специфична, но същевременно имаше и възможността да съпостави и обмени опит с другите образователни институции. Независимо от различията всички образователни институции се обединиха от една и съща обща цел- изграждане на пълноценната личност на детето и ученика и съблюдаване на правата на децата по най-добрия начин.

Децата от НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина и ОУ „Св.Климент Охридски“ гр.Бяла Слатина поздравиха гостите с песни, а учениците от ПГО „Елисавета Багряна“ гр.Бяла Слатина поднесоха на всеки гост цвете от хартия, изработено от тях.

 


сн.1


2019-04-26 09:55:23