Козлодуй стопира реконструкцията на Стария пазар заради нарушения

Козлодуй стопира реконструкцията на Стария пазар заради нарушения

Община Козлодуй прекрати договора с „Чанев Инженеринг” ООД за реконструкция на Стария пазар поради индикации за нарушения при изпълнението на същия. Екип от вещи лица изготвя техническа експертиза за установяване на изпълнените на обекта строително-монтажни работи, удостоверяване на качеството на вложените материали и констатиране на съществени отклонения от одобрения работен проект.
След приключване на техническата оценка, касаеща реално изпълнените от фирмата и приети от възложителя дейности, общинска администрация ще проведе повторна процедура за избор на изпълнител, с оглед приключване на ремонтните дейности, заложени в проекта. До момента на превъзлагане работата на обекта ще бъдат преустановена.

 
2019-04-25 09:22:32