Бурно строителство кипи в Оряхово

Бурно строителство кипи в Оряхово

Строително-ремонтните дейности на седем обекта стартираха в община Оряхово. Освен мащабния ремонт на училището в Остров, местната администрация обновява още няколко обществени и културни обекта.С капиталови разходи се ремонтират покривът, дограма и фасадата на общинска сграда на ул. „Летнишка“ №1 - Оптика и РЕП.  Стартира и работата по административното здание на Бюрото по труда. Там със средства от Национален доверителен Екофонд се ремонтират покрив, климатичната система, дограма и външна фасада. С пари от фонда предстои и ремонт и на здравната служба в село Селановци.

Ремонтира се и читалище „Надежда 1871“ в Оряхово. На сградата се прави основен ремонт на покрив, вътрешен ремонт на зала, санитарни помещения, офис помещения, дограма, фасада, вътрешно и фасадно осветление, ел. и ВиК инсталация. Средствата са от проект по програмата за развитие на селските райони.

Започна и изграждане на автоспирка в сградата на бившата автогара. Средствата са отново от капиталови разходи на Община Оряхово.

Подмяна на битова канализация, изграждане на нова дъждовна канализация и изграждане на нова асфалтова настилка пък се прави по улиците „Алея на мира“ и „Иван Вазов“ - ІV етап.
2019-04-23 16:35:41