Гости от 4 държави посрещнаха в Кнежа

Гости от 4 държави посрещнаха в Кнежа

От 15 до 19 април Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” – град Кнежа бе домакин на третата международна среща по проект „Кариерно ориентиране по пътя към Европа” № 2018-1-TR01-KA229-059214, финансиран от програма „Еразъм+” на Европейския съюз. Проектът има за цел да информира учениците от различни страни относно правилния избор на бъдеща професия, да съдейства за добра адаптация към съвременното информационно общество, чрез повишаване на тяхната медийна, информационна, дигитална и комуникационна култура, необходима при планирането на бъдещата им кариера.

В проекта участват средни училища от пет държави: България, Турция, Гърция, Полша и Италия. Чрез този проект всички партньорски училища целят да осигурят на своите възпитаници ефективно ръководство за успешна кариера, новаторски условия на преподаване в съответствие със съвременните европейски образователни модели. Очакваният резултат е: Учениците да придобият основни знания и умения за подготовка към професионална реализация при сходни условия с връстниците си в страните от Европейския съюз.

По време на срещата ние запознахме нашите гости с особеностите на Българската образователна система, представихме професиите, които се изучават в нашето училище, показахме възможности за реализация на младите хора на пазара на труда и продължаване на образованието в професионални колежи и висши учебни заведения. Заедно посетихме работните места на хора, упражняващи различни професии в нашия град. В училище дадохме възможност на гостуващите ученици и учители да наблюдават и участват в практически занимания по различни професионални предмети от учебната програма. Учениците добиха представа за начина на обучение, а учителите обмениха ценен опит.

През петия ден от срещата се проведе работен семинар. Участниците работиха по групи, изготвиха постери и информационни табла, посветени на предпочитаната от тях бъдеща професия. Всеки участник имаше възможността да представи пред останалите ученици и учители професията, която е избрал за себе си и да сподели своите планове за кариерно развитие в бъдеще.

По време на срещата нашите гости посетиха исторически, културни и природни забележителности, намиращи се в близост до нашия град. Посетихме заедно Панорама „Плевенска епопея”, пещера „Леденика”, Троянския манастир, Музея на народните художествени занаяти в град Троян.

В края на срещата проведохме вълнуваща вечер, на която всички участници получиха своите сертификати, имаше много танци, песни и забавни весели игри.

Ръководството на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” и екипът на проекта изказват своята благодарност за оказаното съдействие и помощ при реализиране на дейностите в международната среща на: Община – Кнежа, Институт по царевицата – Кнежа, Народно читалище „Борба” – Кнежа, Районен съд – Кнежа, Земеделска фирма „Прис” – Кнежа, Салон за красота „Сижа” – Кнежа, Общински исторически музей – Кнежа и Радио – Кнежа. 

 

Валентина Велчева – главен учител в ПГЗ „Стефан Цанов” – град Кнежа

 
2019-04-23 10:54:23