Две села спечелиха финансиране от ПУДООС

Две села спечелиха финансиране от ПУДООС

Два проекта одобри Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/. Те са подадени от Община Мездра. Кметствата Зверино и Царевец ще получат до 10 000 лв., за реализирането на проектите си, които ще подобрят облика на населените места. Съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите от 19 март тази година, са утвърдени 234 от подадени 805 проекта по Националната кампания „Чиста околна среда“ - 2019 и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс „Обичам природата и аз участвам“. Целта на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. Всеки от класираните проекти ще получи допълнителни указания и договор, който да подпише.
2019-04-22 14:39:17