Обществен дарителски фонд подкрепя проекти в Козлодуй

Обществен дарителски фонд подкрепя проекти в Козлодуй

Първата вноска от 6000 лева направи сдружение "Първи юни" - Бяла Слатина

 

Обществен дарителски фонд се учреди в Козлодуй с подкрепата на кмета Маринела Николова. Инициативата стана факт след преговори с представители на Сдружение „Първи юни” - Бяла Слатина. Общественият фонд в Козлодуй ще се казва „Дарявам, за да помогна” . Той ще подкрепя малки проекти приоритетно в областта на ранното детско развитие и образованието. 

Председателят на Сдружение „Първи юни” Наталия Костадинова, запозна присъстващите със същността и правилника за дейността и организацията на Фонда.

„Това е една нова възможност за обществото само да решава значими за местните общности от населените места на територията на община Козлодуй проблеми от социален, културен и екологичен характер, или да създава нови условия за подобряване живота и благополучието на жителите от общината“, сподели Костадинова.  

На срещата присъства и председателят на общинския съвет в Козлодуй Мая Занева, която също подкрепи фонда, чрез който "ще се покаже съпричастност на обществото към нуждите и проблемите на различните общностни групи, институции и организации".
Фондът ще се управлява от Обществен съвет, чийто председател е София Маринова. Бюджетът ще се формира от дарения. Първата вноска, в размер на 6000 лева, направисдружение „Първи юни“. До края на годината предстои организиране на дарителски акции и инициативи с цел набиране на средства. За финансиране през 2020  година могат да кандидатстват:граждански организации, неформални граждански групи, училища, детски градини, клубове, читалища, културни институции.
2019-04-16 15:28:38