Козлодуй обменя опит с Дряново

Козлодуй обменя опит с Дряново

Община Козлодуй беше домакин на работна среща за обмяна на опит между представителите на общинските съвети по етнически въпроси в общините Козлодуй и Дряново.
По време на срещата се представиха добрите практики на двете общини, свързани с изпълнението на дейностите по общинските планове за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Освен представителите на двата съвета по интеграция, в срещата участваха зам.-кметът на Община Козлодуй –Николай Николов, председателят на Общински съвет, Козлодуй –Мая Занева и зам.-кметът на община Дряново -Деница Вачкова. Представителите на двете общини обсъдиха и основните проблеми при реализирането на общинските интеграционни политики.
Част от програмата на Община Козлодуй, като домакин на срещата, бе посещение на гостите в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй и СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, като училища с общ статут и специалности, и ДГ „Мир” в града. Според зам.-кмета на община Дряново „Подобни срещи са изключително полезни, тъй като поставят началото на едно бъдещо добро партньорство между Общините Козлодуй и Дряново”.
2019-04-15 16:05:33