Акция по залесяване в Кнежа

Акция по залесяване в Кнежа

По повод Седмицата на гората Община Кнежа проведе акция по залесяване. Общински служители от „Местни дейности” засадиха общо 350 бр. различни видове широколистни  фиданки - габър, ясен, върба, липа, лирово дърво и каталпа. Дървчетата бяха насадени на „Динковски площад”, местността „Магарешки рай” (бившето кино),  в широките  регули на ул. „Христо Ботев” (Търнавска падина), двора на бившето МУЦТПО (Старата гимназия),  зелената площ при детската площадка между улиците „23-ти септември”, ул. „Росица” и ул. „Христо Смирненски” и  зелената площ в края на града между улиците „Георги Димитров”, ул. „Димитър Благоев” и ул. „Паисий Хилендарски”. 

Средствата за закупуването на част от фиданките са подсигурени от бюджета на Община Кнежа за настоящата година, а друга част са дарение от Института по царевицата гр. Кнежа! 

"Благодаря на г-жа Наталия Петровска за направеното дарение и на служителите, които се включиха в акцията! Вярвам, че с общи усилия ще успеем да съхраним и запазим насадените дръвчета!", сподели Кметът на Община Кнежа г-н Илийчо Лачовски.

 




2019-04-08 16:44:59