Мащабен форум се проведе в Мездра

Мащабен форум се проведе в Мездра

Открит форум за обща подкрепа в приобщаващото образование бе проведен в Мездра по инициатива на Регионалното управление на образованието- Враца и детските градини на община Мездра. Водещият гост-лектор Мария Дерижан заяви, че е впечатлена от задружността в работата на детските градини, което е в основата на приобщаващото образование. Детските градини представиха своите добри практики за осигуряване на подкрепяща среда за децата.

Форумът прерасна в дискусионна кръгла маса за допълнителната подкрепа в приобщаващото образование, чийто домакин бе ДГ „Слънчице“ Мездра.

Проведената дискусия бе на тема: „Политики и приходи за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата в детската градина“. Участници в кръглата маса бяха педагогически специалисти от детски градини и основни училища в общината, родители, психолози, специалисти от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Враца, Център за подкрепа за личностно развитие, дирекция „Социално подпомагане“ – Мездра, детски педиатри.

Те посетиха ново изградената сензорна стая, където се запознаха със специализираното помещение, предназначено за работа с деца със специални образователни потребности - различни  игри и забавления за разпознаване и демонстриране на емоции и за развиване на сетивата.

Срещата се проведе под мотото „децата не са книжки за рисуване – не ги изпълвайте с любимите си цветове.“

 
2019-04-03 09:47:12