Кметства и читалища ще участват в малки инициативи

Кметства и читалища ще участват в малки инициативи

Общо 16 проектни предложения са подадени в общинска администрация Мездра за участие по Общинската програма „Малки местни инициативи“ - 2019. Тази година проектни предложения са подали 10 кметства, 4 читалища и 2 инициативни комитета, които са на стойност над 93 000 лв. Програмата предвижда отпускане само на 30 000 лв. за реализирането им.

Съгласно Заповед на кмета на 10 април предстои проектите да бъдат разгледани от експертна комисия, която да даде становище относно административно съответствие, законност и целесъобразност на постъпилите проектни предложения. До края на месец април  9-членна комисия, назначена от кмета на общината, в която участват и по един общински съветник от регистрираните групи съветници в ОбС, разглежда постъпилите проектни предложения и становища от експертите и ги оценява по определена методика.

Целта на общинската програма „Малки местни инициативи“ е да се финансират малки проекти с местно значение като облагородяване на междублокови пространства, обособяване на зони за отдих, детски кътове и др. на стойност до 5 000 лв.
2019-04-02 15:45:05