Проблема с имунизациите обсъдиха в Бяла Слатина

Проблемът с имунизациите обсъдиха в Бяла Слатина

“Имунизациите -„за“ и „против“ бе темата на информационна среща проведена в Бяла Слатина. На нея присъстваха директорите на  детските градини, детска ясла и на училищата в община Бяла Слатина, медицински сестри от здравните кабинети и общопрактикуващи лекари.

Информационната среща бе открита от Б.Петкова- Директор на Дирекция “Хуманитарни дейности и интеграция при Община Бяла Слатина, организатор на събитието.

Беседа по темата изнесе д-р Антони Антонов-педиатър,  който разясни симптомите на заболяването “Морбили“ и как да се осъществи ефективна  превенция. На информационната среща присъства и д-р Мариана Францова - общопрактикуващ лекар, която   говори за  ролята на образователните институции в процеса на подпомагане на имунизациите.

Проведеното събитие спомогна за осъществяване на оперативен диалог и изясняване на  факторите и причините, които са фундаментални за поддържане на междуинституционална връзка, с оглед спазване на нормативните изисквания във връзка с изпълнение на имунизационния календар и съблюдаване на правата на децата и учениците  по най -добрия начин

 

 

 
2019-03-21 10:12:23