Ученици се превъплътиха в прилепи

Ученици се превъплътиха в прилепи

Представител на природен парк „Врачански Балкан“ проведе урок в клуб по интереси „Млад изследовател“ към професионална гимназия "Алеко Константинов" в Мездра. Георги Антонов запозна любознателните младежи с биологичното разнообразие в района. Децата разиграха забавна игра, целяща да им даде по-голяма яснота за това как се ориентират и как ловуват прилепите. Учениците получиха подаръци и покана да посетят Натура 2000.

Гости на срещата бяха седмокласници от групата за целодневна организация на учебния ден при ОУ „Христо Ботев“ с ръководител Цветина Георгиева.

„Особено важна роля за ориентирането и развитието на учениците имат заниманията им през свободното време, свързани с индивидуалните предпочитания. В ПГ „Алеко Константинов“ е сформиран клуб „Млад изследовател“, в който участват 7 ученици, двама от които са със СОП (специални образователни потребности)“, сподели Силвия Нецова.

През изминалата седмица младите изследователи се срещнаха с Галина Иванова – старши експерт в общинска служба „Екология“. Заедно почистиха двора на училището, като събраните отпадъци прибраха в подарените от общината картонени контейнери за разделно събиране.
2019-03-20 11:00:22