Бизнесмени дават рамо на ученици

Бизнесмени дават рамо на ученици

Работна среща на тема „Кариерно ориентиране на учениците” ще се проведе в Кнежа. Организатори на проявата са общинската администрация в града и местната гимназия по земеделие „Стефан Цанов”. Проявата се реализира съвместно с местния бизнес от града и региона. Целта е представяне на възможности на учениците за професионална реализация по специалностите, изучавани в училище.

Срещата ще се проведе на 19 март от 17 ч. в конферентната зала на ПГЗ „Стефан Цанов” в Кнежа.

 

 
2019-03-18 15:48:10