Долни Вадин с кауза за възрастните хора

Долни Вадин с кауза за възрастните хора

 

 „България дарява“ е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството, в която са представени каузи на граждански организации от цялата страна. По този начин се дава  възможност на идеи от всички краища на България да достигнат до повече хора и да намерят поддръжници. Инициативата има за цел да ангажира широк кръг от хора с дарение към обществено значимо общо дело в рамките на конкретен период от годината – 22-31 март 2019 г.  Народно читалище „Съзнание-1927” с. Долни Вадин участва с каузата :”Село назаем” в направление Подкрепа за възрастни хора”. Доброволци от трите издания на проекта и други известни личности се включват с кратки видеа и споделени мисли в подкрепа на дарителската кампания. Информация за каузата „Село назаем” може да се намери на платформата на кампанията „България дарява”.

Линк към каузата:  https://bulgariadariava.bg/cause/selo-nazaem/

С всеки ден, в който даряваме, се приближаваме все повече до живота, който искаме и заслужаваме.

Ако вярваш, че си заслужава да подкрепиш едно малко българско село, можеш да дариш на място в НЧ „Съзнание-1927” с.Долни Вадин или по банкова сметка:

BG96IABG74941001369700

BIG:IABGBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК-ОРЯХОВО

НЧ”СЪЗНАНИЕ-1927”

ОСНОВАНИЕ:СЕЛО НАЗАЕМ

 

 

 
2019-03-18 12:03:15