Община Мездра участва с девет проекта за чиста околна среда

Община Мездра участва с девет проекта за чиста околна среда

Девет проекта внесе Община Мездра в  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите по обявения конкурс „Чиста околна среда – 2019“, на тема: „Обичам природата -  и аз участвам“. Целта на кампанията  е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем.

Проекти подготвиха Община Мездра и кметства Моравица, Горна Кремена, Лик, Царевец, Ребърково, Люти дол, Върбешница и Зверино.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 15.03.2019г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg. Резултатите от класирането ще бъдат обявени в срок до 12.04.2019г.

 
2019-03-06 12:09:10