Кмет за данъците: Поемам ударите и оставам принципен

Кмет за данъците: Поемам ударите и оставам принципен

Публична лекция за размера на данъците върху превозните средства изнесе в социалните мрежи кметът на община Оряхово Росен Добрев. Поводът бе публичното недоволство към повишените ставки за автомобилите. Градоначалникът разясни, че увеличение има, като за някои категории (малки, със стандартна мощност, семейни коли) то е символично - от няколко лева. По няколко десетки левове повече пък ще плащат местните за по-големите и мощни МПС-та.

Увеличението се налага първо от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО),които несъмнено намират отражение в местните данъци и такси, казва Добрев. 
„Второ, по мое настояване и предложение към Общински съвет-Оряхово, ставката за общината е около средата на възможностите, които гореспоменатият закон дава. Нито най-високите нива, нито най-ниските!
И тук веднага излиза логичният въпрос - защо не към най-ниските?! 
Инфраструктурата в общината е под всякаква критика. Това е видно с просто око. В последните няколко години с помощта на правителството се направиха много улици и беше подменена канализация. Това струва на българския и европейския данъкоплатец много пари, също събрани от техните данъци! Е, ние с нашите местни данъци трябва поне да можем да поддържаме направеното и това е нашата солидарна отговорност! Ако трябваше да правим пътища само с наши общински пари от местните данъци, нямаше да направим почти нищо.Те са твърде малко на фона на нуждите от ремонти в цялата община“, поясни кметът на Оряхово.

Добрев допълни, че не очаква благодарност, макар да е вложил много усилия да подобри пътищата в общината.

„Ако в наближаващата предизборна кампания се подведа по популизма и просто си трая, за да съм добър в очите ви, то след време ще бъда онзи недалновиден управник,който е загробил общината! И тогава някой ще плаща чужда сметка! Само че с лихвите! Просто няма да е справедливо към следващото поколение! Предпочитам да поема ударите върху себе си, но да съм точен и принципен, каквото и да ми струва!“, емоционално завършва Добрев
2019-02-27 15:02:28