»нвестират близо четвърт милион в модерно родилно отделение

»нвестират близо четвърт милион в модерно родилно отделение

ћодерно акушерно-гинекологично отделение ще обслужва скоро жителите на община Ѕ€ла —латина. «веното ще се обнови по проект на местната администраци€, одобрен за финансиране по „ расива Ѕългар舓. “ой предвижда вътрешно преустройство на трети€ етаж в лечебното заведение.

¬ плана за реконструкци€та влиза обособ€ване на санитарни възли (бани с тоалетни) за всеки две болнични стаи; подм€на на съществуващите дървени врати с алуминиеви; монтаж на противопожарни врати с различна степен на пожароустойчивост; полагане на нова антибактериална настилка във всички стаи; ц€лостна подм€на на настилките с гранитогрес в коридорите, фоайетата към т€х, санитарните възли и новите бани с тоалетни; изграждане на нови преградни стени от гипсокартон върху метална конструкци€ с минерална вата между т€х; направа на окачени тавани с вградени нови осветителни тела във всички помещени€; ц€лостно ремонтиране на стените в болничните помещени€, включващо грундиране, шпакловка и бо€дисване с латекс;  подм€на на електрическата инсталаци€ съгласно съвременните изисквани€ към отделните функционални помещени€; монтаж на нови осветителни тела за всички помещени€; подм€на на стари и амортизирани чугунени радиатори с нови конвекторен тип радиатори; подм€на на съществуващите санитарни уреди, водопроводна и канализационна системи; изграждане на външна евакуационна стълба – метална противопожарна стълба и изграждане на фоайе чрез премахване на съществуващи стени и обособ€ване на кът за изписване на бебета и чакалн€ за посетители.

ќбщата стойност на проекта е в размер на 226 157 лв. с ƒƒ—, като съфинансиращата вноска от страна на общината е в размер на 115 340 лв. с ƒƒ— или 51 % от общата сума, като бюджетът за —––/—ћ– е в размер на 212 587 лв. с включен ƒƒ—.

„— извършването на ремонта се очаква повишаване на преминалите болни през отделението, както и увеличаване бро€ на раждани€та на жени, които към момента търс€т частни лечебни заведени€ с по-добри битови услови€. ¬ тази връзка ц€лостни€т ремонт на родилната зала и постав€нето на антибактериални настилки многократно ще повиши хигиената и ще предотврати опасността от възникване на вътреболнични инфекции. –еализаци€та на проекта ще допринесе за осигур€ване на общи€ комфорт, гарантиране на качествена здравна грижа за пациентите, както и до едно съвременно функциониране на болничното заведение. »ндиректно проектът ще спомогне за  подобр€ване на възможностите за развитие на територи€та, повишаване качеството на живот и здравни€ статус на населението“, коментираха от екипа на кмета »во ÷ветков. 
2019-02-22 11:08:48