Преобразяват детска ясла в Кнежа

Преобразяват детска ясла в Кнежа

Ремонт ще стартира в детска ясла №1 в Кнежа, похвали се кметът Илийчо Лачовски. Финансовите средства се осигуряват от Проект „Красива България“ 2019 и с тях ще се реновира сградата на забавачката.
С цел подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на комфорт и добри условия ще се извърши цялостно саниране, като се подмени останалата дървена дограма с нова от PVC профил със стъклопакет. По всички фасади и по покривната таванска плоча ще се положи топлоизолация. Ще се подменят старите осветителни тела с нови енергоспестяващи. Ще се приложат и мерки за повишаване ефективността на отоплителната инсталация, чрез подмяна на отоплителните тела.
„Изпълнението на проекта ще осигури по-добри условия за протичане на възпитателния процес, ще бъдат изпълнени условията за добра здравословна и естетическа среда в детската ясла, където в момента материално-техническата база и състоянието на сградата не е на нужното ниво“, уточни Лачовски.

 

 

 
2019-02-21 10:11:54