Млади висшисти влязоха в администрацията

Млади висшисти влязоха в администрацията

Три нови работни места бяха разкрити по програма „Старт на кариерата“ в Община Мездра.

Натали Ковачева, бакалавър от ЮЗУ- Благоевград, ще практикува в Информационния център на Общината. Работното място на Силвия Цолова – бакалавър „Регионално развитие“ от УНСС, е в техническа служба под опеката на Директор Дирекция „Устройство на територията“ инж. Светлана Мицева. Изабела Андреева – магистър от Стопанската академия в Свищов, ще се грижи за местните данъци и такси.

Новите общински служители отговарят на минималните изисквания на програмата: възраст до 29 години; висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място; регистрирани в „Бюро по труда“ като търсещи работа; не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Програмата "Старт на кариерата" дава възможност на млади специалисти да трупат стаж по специалността си в рамките на 9 месеца.
2019-02-13 14:27:48