Беседи за безопасен интернет изнасят в Криводол

  Беседи за безопасен интернет изнасят в Криводол

Секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Криводол Маргарита Петрова проведе беседи в 4 и 6 клас на СУ „Св св. Кирил и Методий“ във връзка с отбелязването на Международния ден за безопасен интернет. Кампанията е под мотото „Заедно за по-безопасен интернет“. Вниманието на учениците бе насочено към онлайн рисковете за деца и млади хора и върху необходимостта от развитие на дигиталната и медийната им грамотност.
2019-02-12 09:40:50