Община Козлодуй ще подпомага семейства с репродуктивни проблеми

Община Козлодуй ще подпомага семейства с репродуктивни проблеми

В бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. са предвидени средства за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Финансирането за извършване на изследвания и лечение ще се осъществява по ред, регламентиран в Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй. Обект на финансиране са както семейни двойки, така и такива във фактическо съжителство, при които поне единият от двойката е жител на общината от 3 год. Разглеждането на подадени документи и разпределение на средствата за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми ще се извършва от Комисия, която ще осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата, за извършване на дейности по асистирана репродукция и други медицински манипулации. Семейните двойки могат да кандидатстват като подадат заявление до кмета на общината.

 
2019-02-08 14:12:13