Стая на доброто отваря врати в белослатинско училище

Стая на доброто отваря врати в белослатинско училище

На 22 януари беше подписан договор № ФБС – 2019 – 3/22.01.2019 между Наталия Костадинова, председател на сдружение „Първи юни”,  и Таня Иванова, директор на училището. Проектът „Работим заедно за по-добри общности” е финансиран от Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” и е на стойност 1792 лева.

Проектът има за цел да популяризира доброволчеството като мисия сред учениците на ОУ „Свети Климент Охридски”, като по този начин привлече още съмишленици към идеята, че чрез доброволчество може да се направи общността по-добра.

По време на проекта ще се проведат лекции за историята на доброволчеството и за значението му, ще се организират  трите благотворителни акции – В помощ на нуждаещите се, За книгите и Пролетен благотворителен базар.

Продуктите за Пролетен благотворителен базар ще се изработят в специално проведени рабоотилници, които ще позволят на учениците да развият творческия си потенциал, да работят в екип, да обменят идеи, да се почувстват част от нещо голямо.

Като резултат в училище ще има изградена Стая на доброто, оборудвана с медия и лаптоп, както и с богат асортимент от материали и  уреди за изработване на различни продукти за бъдещи благотворителни акции. Реализираните дейности и придобитите умения по време на проекта ще бъдат основата за създаването през следваща учебна година на доброволческа организация в училище – Клуб на доброволеца, с избиране на координатор, доброволци, създаване на собствени инициативи и партньорство в други.
2019-02-08 09:59:00