Млади кадри започнаха работа в Община Бяла Слатина

Млади кадри започнаха работа в Община Бяла Слатина

 

За пореден път Община Бяла Слатина дава възможност на младежи да развият своите знания и умения чрез работа в Общинска администрация.  С „Добре дошли” бяха приветствани  и представени три млади дами, които ще работят по специалността си в отделите „ Правна“, „Хуманитарни дейности и интеграция“ и „Административно и информационно обслужване и връзки с обществеността“.  Младите хора започват тази работа по програма „Старт на кариерата” . Кметът на общината инж. Иво Цветков, изрази своето удовлетворение от новото попълнение и заяви, че е  оптимист за бъдещето на  Бяла Слатина, съдейки  по тези ентусиазирани и нахъсани  младежи. Той заяви  готовност за осигуряване на заетост за квалифицираните млади хора, с перспективата, да бъдат задържани на постоянна работа  в общината.

 
2019-02-05 10:33:23