Пенсионери стават онлайн лектори

Пенсионери стават онлайн лектори

Читалищата в селата Долни и Горни Вадин се включват в проект: Гранд Експерти на Фондация Лале, в партньорство с Института за иновации в ученето към Университета Фридрих Александър в Нюрнберг и Федерацията на организации на възрастни хора в Германия, Сити Университета в Дъблин- Ирландия, Фондация „Аз жената“ от Варшава- Полша и фондация „Изкуство и възраст“ от  Нидерландия.                             

Проектът предлага изключително иновативен подход. Идеята е възрастни хора да научат как сами да създадат собствени онлайн модули за обучение или курсове по теми, които ги вълнуват, за които знаят много и по които се чувстват подготвени.

Проектът е за тези, които имат конкретно хоби или задълбочен интерес към дадена тема,  които  знаят много  неща и с  удоволствие искат  да  ги споделят  със  свои връстници от България и света.

Десет човека над 55 годишна възраст от двете села се включват в инициативата, като ще преминат обучителен курс, по-голяма част,  от който ще бъде онлайн. Целта на курса е да научи самите  хора да създават онлайн обучителни теми и курсове, като на лесен и разбираем език  им бъдат обяснени особености на онлайн обучението, различни методи, основни технически изисквания за създаването на мултимедия, аудио и видеоклипове, обработка и вграждане на снимки, използване на интерактивни инструменти – анкети и др., особености при онлайн писането и т.н. 

На 01.02.2019 г. в компютърната зала на НЧ „Съзнание-1927” с.Долни Вадин се проведе първото обучение от проекта GrandExpertS , на което Мирослава Георгиева – Координатор проекти на Фондация Лале представи идеята Гранд Експерти и обучителната платформа, с която ще работят ентусиастите от двете села.

Проектът се реализира с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС.

 

 
2019-02-01 15:54:56