Минимални данъци и амбициозен бюджет приеха в Кнежа

Минимални данъци и амбициозен бюджет приеха в Кнежа

Парламентът на Кнежа запази минимални данъчни ставки за превозните средства в общината. Решението се взе по време на обсъждането на Бюджет 2019, който бе приет с 15 гласа „за“ и 2 „против“. Мнозинството подкрепи предложените от кметския екип балансирани приходи и разходи за годината.

„Основните приоритети, залегнали в предложението за бюджет, са продължаване на последователната политика за подобряване на инфраструктурата, образованието, социалните дейности, културата, спорта и здравеопазването“, обобщи кметът Илийчо Лачовски и отправи специални благодарност към местните сенатори, които въпреки политическите различия са подкрепили предложените проекти за решения.

 „Така за пореден път доказахме, че можем да работим заедно в интерес на гражданите и за развитието на общината!“, заяви Лачовски.  

План-сметката на Кнежа за тази година възлиза на 12,4 млн. лв. Сумата надхвърля с почти 1,4 млн. лв. миналогодишния бюджет. През годината местната администрация ще разполага с 264 595 лв. за капиталови разходи от държавата и 572 454 лв. собствени средства, уточниха от екипа на Лачовски. 
2019-02-01 15:36:56