Кнежа прие бюджет с минимален данък за колите

Кнежа прие бюджет с минимален данък за колите

Уважаеми съграждани,

На редовното заседание на Общински съвет Кнежа днес се прие предложеният от мен Бюджет на Община Кнежа за 2019 г. С 15 гласа "За" и 2 гласа "Против" съветниците подкрепиха планираните приходи и разходи за текущата година. Основните приоритети, залегнали в предложението за бюджет, са продължаване на последователната политика за подобряване на инфраструктурата, образованието, социалните дейности, културата, спорта и здравеопазването.
За поредна година бюджетът е балансиран и реалистичен, съобразенен с очакваните приходи и разходи.
Важно решение, което местният парламент взе, е запазването на досегашните ставки за данъка върху превозните средства. Взимайки в предвид социалната и икономическа обстановка, Общинският взе решение, съгласно което МПС-тата в Общината ще бъдат облагани с МИНИМАЛНИЯ ДОПУСТИМ коефициент, съгласно Закона за местните данъци и такси, който скоро беше изменен.

Искам да благодаря на общинските съветници, които въпреки политическите различия, подкрепиха предложените проекти за решения! Така за пореден път доказахме, че можем да работим заедно в интерес на гражданите и за развитието на общината!

 

Илийчо Лачовски 

Кмет на община Кнежа 
2019-01-31 22:02:05