Напрежение тлее в мездренската болница

Напрежение тлее в мездренската болница

Напрежение е сковало персонала на МБАЛ в Мездра, тъй като в града вече се говори, че на заседанието си мнозинството в общинския съвет няма да одобри за нов управленски мандат д-р Илиана Михайлова. Досегашният управител спечели трети пореден конкурс за поста, обявен с решение на местния парламент. Въпреки това, комисията по здравеопазване е отказала да подкрепи решението на конкурсната комисия. Притеснени от политическите борби, 164 доктори и медицински сестри, общопрактикуващи лекари и немедицински персонал направиха подписка, която са внесли при кмета на Община Мездра Генади Събков и до общинския съвет. В документа се настоява местният парламент да спази решенията си и да утвърди за нов 3-годишен мандат д-р Михайлова.

По този повод настоящият управител на МБАЛ – Мездра даде интервю.

 Д-р Илиана Михайлова: Напускам, ако общинският съвет не спази решенията си

 Има ли тази болница място в българското здравеопазване?

Несъмнено Общинската болница в Мездра обслужва населението на две общини Мездра и Роман, разположени в Северозападна България в един изключителен беден и труден за живеене район. Смятам, че това е една наистина  изключително социална институция извоювала своето място в системата на здравеопазването в област Враца. Ежегодно  през нашата болница преминават между 4 500 и 5 500  пациенти във  всички структури на лечебното заведение. Не малка част от тях около 13% от тях, по данни от миналата година, са живущи в Община Враца.  Това само по себе си показва, че болницата е извоювала своите позиции с висок професионализъм и отговорност на служителите към своите пациенти. Полагаме и сме полагали и ще продължим да полагаме всички усилия  болницата да работи, да посрещаме спешната патология,  да помагаме на колегите от филиала за спешна медицинска помощ. Осигурили сме 24 часово обслужване на болницата, въпреки изключително трудните условия, при които работим през последните години.

Защо тези условия са трудни?

Има доста обективни причини за тези  трудни условия. На първо място бих поставила сериозния проблем с кадрите в областта на здравеопазването. Значителен е недостигът на медицинските сестри. По наши обсъждания в сдружението на общинските болници редовно  би следвало да завършват около 800 медицински сестри, при равни други условия без да напускат масово страната, за да могат да се покрият нуждите от здравни грижи.  На практика липсата на плановост в системата доведе до това, че 460 медицински специалисти са обучавани. Разбирате сами, че това е една значителна разлика и една от основните причини медицинските сестри работещи в болници като нашата да са на пенсионна възраст.

Не по-малък е и проблема с лекарските кадри, включително и с недостига в доболничната помощ. В община Мездра от 12 практики  на общи-практикуващи лекари са заети само 8, като само в три от случаите лекарите са в трудоспособна възраст, всички други са пенсионери.

От друга страна затрудненията идват и от това, че  не е добре окомплектована първичната и доболничната медицинска помощ. В много от населените места няма всеки ден здравен работник. Една част от пациентите идва при нас като късно потърсили помощ, закъснели с лечението по различни причини. Не малка част от обслужваните хора са приемани по спешност без здравни осигуровки,  за да може да се отговори на потребностите и нуждите на тези хора. Така че доста са обективните причини в тази поска. И по отношение на финансирането главен проблем е ограничението ни с лимитите за дейност. Тези лимити, които от години се определят на исторически признак, без да се вземат под внимание отработените над лимитни средства, които не се изплащат от НЗОК, това допълнително създава сериозни проблеми пред общинските лечебни заведения.

Какво ще рече исторически принцип?

Исторически принцип означава определяне на относителния дял на болницата спрямо отчетите от предходната година. И както вече казах, не вземането  предвид на именно тези те над лимитни средства всяка година ограничава възможностите за заработване на повече средства не само от тази, а от всички общински болници.

Има ли вероятностоОбщинската болница в Мездра да остане без управител и защо?

Това е един проблем, който в последните дни вълнува не само персонала на лечебното заведение, а и обществеността на Мездра. От 2007 г. до сега съм управител на лечебното заведение. На два пъти съм се явявала на конкурси през 2007 и 2013 година. Преди дни завърши обявеният конкурс за управител на болницата поради изтичане на моя настоящ мандат на 22 февруари. Конкурсът беше обявен от общинския съвет, изискванията и правилата бяха утвърдени с негово решение. Конкурсът се проведе по правилата и аз показах добра подготовка, като защитих успешно предложената от мен програма за управление на болницата.

Усещат се нагласи сред част от общинските съветници да политизират здравеопазването  в Община Мездра и считам че това е ход, насочен не само лично към мен, а това е  неуважение към труда на работещите в лечебното заведение, с които години на ред сме съхранили  и осигуряваме здравното обслужване в общинската болница.  Най- вероятно, ако заседанието на общинския съвет потвърди решението на комисиите, които не утвърдиха протокола и класирането на изборната конкурсна комисия, заявявам че след изтичане на трудовия ми договор, аз не мога да бъда управител и лекар в тази болница. Считам, че подобно нещо е неуважение към труда на лекар, неуважение към достойнството на един човек на един общественик и поради това няма да позволя да бъде приложено друго решение извън законното решение на конкурса. Така че от тук произтича реална опасност. Надявам се, че общинските съветници, които решат да не подкрепят  решението на комисията от конкурса имат готовност да назначат друг управител с по-високи изисквания и претенции към него и разбира се вероятно различни и по-високи очаквани резултати към него.

Как си обяснявате така създалата се ситуация? Печелите конкурса, а в същото време част от общинските съветници не желаят Вие да сте управител на лечебното заведение, въпреки доказания Ви професионален опит и високи управленски качества?

Аз смятам, че става дума за политическа атака, тъй като от 2 години съм ръководител на общинската организация на БСП. Във своята работа и своето ежедневие не съм политизирала работата в болницата. Всъщност съм управител на МБАЛ – Мездра, далеч преди да бъда ръководител на местната структура на БСП и от 36 години стаж в Община Мездра над 20 съм управител на тази болница. Никога не съм политизирала работата и не съм разделяла на никакъв принцип нито персонала нито пациентите. Винаги съм търсела диалог и консенсус по проблемите на здравеопазването, като считам че това е една надпартийна система и че всички политически борби на терена на здравеопазването могат да доведат до много беди и много опасни проблеми за хората от общините Мездра и Роман, изобщо за хората, които търсят помощ  при нас. Илюзии са да мислим, че всеки ще намери път към отдалечени и по-реномирани болници. Това може да стане само от една част от нашите съграждани, но основната част обслужваното население, особено контингента, който обслужваме  в детското отделение, контингента в не малка част в родилно отделение, в неврологично във вътрешно  е такъв, че няма нито кой, нито кога да ги заведе до болнично заведение в по-отдалечени места. Апелирам за постигане на обществен консенсус по проблемите на общинската болница и търсене на възможности и пътища за нейното развитие, за нейното отстояване на фона на една значителна конкуренция, която имаме от частното здравеопазване във Враца. За всички ни са известни проблемите в областната болница „Христо Ботев“. С колегите от там сме търсели винаги пътища и начини да си помагаме взаимно в дейността си и ще продължим за напред в тази посока. Поради това  считам, че всеки трябва да размисли и да направи преценка колко значима е болницата, за не малка част от нашите съграждани и да търсим път и посока  и за напред болницата да продължи да работи.

В случай, че не бъдете утвърдена за управител на МБАЛ - Мездра, категорично обявихте, че  лечебното заведение остава без ръководител. Какво следва?

Съгласно нормативните документи и закона за лечебните заведения и наредбата за управление на лечебните заведения държавни и общински, при подобна ситуация би следвало общинските съветници да вземат решение за назначаване на временен управител  до провеждане на нов конкурс, като този период не може да бъде по-дълъг от 90 дни. Изискванията към този временен управител са изискванията разписани в наредбата за управление. Той трябва да има придобита клинична специалност, квалификация по здравен мениджмънт, ако е с икономическа специалност, задължително трябва да има икономика на здравеопазването, така че няма как за управител да бъде поставен човек, който не отговаря на изискванията  за управление на лечебни заведения.


1


2019-01-30 16:40:43