Санират четири сгради в Мездра

Санират четири сгради в Мездра

Четири многофамилни жилищни сгради и една общинска собственост в Мездра ще бъдат санирани по ОП „Региони в растеж“. Проектът на общинската администрация се нареди на челното трето място в надпревара, обявена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на процедурата бяха подадени 52 проектни предложения, които се оценяваха на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка. След първия етап останаха 46 проектни предложения.

С Решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 са одобрени за финансиране 32 проектни предложения на 19 общини. Проектното предложение на Община Мездра BG16RFOP001-2.002-0020 за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради е класирано на трето място от одобрените за финансиране проекти със 172 точки.

Сградите, включени в проекта са: административна сграда на пазара - Мездра и многофамилни жилищни сгради на  ул. „Христо Ботев“ Nº 2, на ул. „Христо Ботев“ № 43, на ул. „Дунав“ Nº 3-5 и на ул. „Сердика“ №7. Стойност на проекта 1 195 851,98 лв., уточниха от общинската управа.

Пропусната обаче е възможността да бъде реновирана сградата на Дома на железничаря. Причината, поради която отпадна на етап административно съответствие и допустимост е заради оспорваният акт за общинска собственост. Тъй като по регламент се финансират разработки, оценени над 140 точки, предложението със сигурност щеше да получи финансиране. Според изготвения проект рехабилитацията на Дома на железничаря в размер на 773 542 лева щеше да бъде поета 100% като безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ и нямаше да струва нито стотинка на местните данъкоплатци.

 

 

 
2019-01-28 16:09:54