Удължават срок за конкурс, посветен на Ботев

Удължават срок за конкурс, посветен на Ботев

Продължава общинският литературен конкурс за есе „Свободата като избор на личността в поезията на Ботев“. Община Козлодуй удължава срока за изпращане на творбите за участие в общински литературен конкурс за есе „Свободата като избор на личността в поезията на Ботев“, посветен на 171 години от рождението на Христо Ботев до 15 февруари 2019 година.

Конкурсът е част от общинския културен календар и има за цел насърчаване на деца, младежи и възрастни творци с изявен интерес към литературата и творческото писане. Право на участие имат деца и младежи над 14-годишна възраст. Конкурсните текстове трябва да са с максимален обем 2 печатни страници, формат А4, на български език с размер на буквите 12 пункта.

Оценяването на творбите ще се извърши от комисия, включваща литератори и дейци на културата. Изискването е текстът да бъде авторски. Комисията ще толерира кандидатите с високо ниво на езикова култура и ще поощрява оригиналността на представените идеи.

В отделните възрастови групи ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. Наградените есета ще бъдат представени в рамките на „Ботеви дни 2019” през месец май.

Произведенията да се изпращат на адреса на Община Козлодуй (гр. Козлодуй, 3320, ул. „Христо Ботев” № 13) или по електронна поща [email protected] Към текстовете трябва да се добавят двете имена на участника; година на раждане; адрес, имейл и телефонен номер; име на учебното заведение, ако участникът е между 14 и 19 годишен.

Победителите ще бъдат обявени до края на месец февруари във връзка с удължаване на крайния срок за изпращане на есетата – до 15 февруари.

 
2019-01-23 11:48:34