Обновиха общинското общежитие в Оряхово

Обновиха общинското общежитие в Оряхово

По сградата, намираща се на улица „Сергей Румянцев“ е изпълнен пакет от мерки за повишаване на енергийната и ефективност. Сред тях са поставяне на външна изолация, подмяна на дограми, топлинно изолиране на покрива, обновяване на отоплението, чрез доставка и монтаж на инверторни климатици. Обектът е с презназначение на общинско общежитие. Общата стойност на изпълнените строително-монтажни работи възлиза на 490 хиляди лева без ДДС. Средствата са предоставени безвъзмездно по линия на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд, финансираща проекти, които водят до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове.

 

 

 
2019-01-18 15:42:04